เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าไทร

Leersia hexandra Sw
หญ้าไซ
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าอายุหลายปีลำต้นทอดนอนไปตามพื้นดินหรือลอยน้ำ แตกแขนงที่ข้อ ลำต้นตั้งสูง 15-30 ซม. กาบใบเนื้อหยาบ ยาว 5-8 ซม. ใบ รูปขอบขนานกว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 10-20 ซม. เส้นใบมีขนกระจาย ขอบคายมือ ดอก สีเหลืองอ่อน เป็นช่อดอกแบบแยกแขนงแคบ ช่อดอกย่อยรูปหอกแบนทางด้านข้าง กาบช่อย่อยลดรูป เหลือเพียงกาบคลุมล่าง และกาบคลุมบน ผิวมีเนื้อหยาบ ที่เส้นสันมีขนแข็ง อับเรณู 3 อันสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ผล ขนาดเล็ก รูปขอบขนานสีเหลืองหรือสีน้ำตาล
เขตร้อน พบทั่วไปในแหล่งน้ำ ตามตลิ่ง คูน้ำและเป็นวัชพืชในนาข้าว
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

4940 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: