เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักแว่น

Marsilea crenata Presl
ผักลิ้นปี่
MARSILEACEAE
พืชล้มลุกจำพวกเฟิร์น สูงได้ถึง 20 ซม. มีไหลกลมเรียวยาว และมีเหง้าฝังตัวในโคลน ใบ ยอดอ่อนขดม้วนเป็นวงกลม ใบแก่มีใบย่อย 4 ใบ รูปไข่กลับ กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 1.3-1.8 ซม. ก้านใบตั้งขึ้นยาว 20 ซม. อับสปอร์ เป็นอับก้อนแข็งสีดำ แตกจากโคนก้านใบ จำนวน 1-2 อัน ขนาด 1.5-4 มม. ภายในบรรจุอับสปอร์เพื่อใช้ขยายพันธุ์
พบขึ้นทั่วไปในเขตร้อน ตามที่ชื้นแฉะหรือโผล่ขึ้นเหนือน้ำ บริเวณน้ำตื้น ใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

7531 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: