เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักตบไทย

Monochoria hastate (L.) Solms-Laub.
ผักตบ ผักโป่ง
PONTEDERIACEAE
พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใหญ่ ต้นเหนือดินเป็นกอ สูง 30-120 ซม. ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับ คล้ายรูปโล่ กว้าง 5-18 ซม. ยาว 7-20 ซม. โคนใบเว้าลึกคล้ายรูปศรก้านใบยาว 60 ซม. ส่วนโคนแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ดอก สีม่วง ออกเป็นช่อใกล้ส่วนปลายก้านใบ มีกายรองรับ ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบรวม 6 กลีบ เรียงตัว 2 ชั้น เกสรผู้ 6 อัน แบ่งเป็นสีเหลือง 5 อัน และสีม่วง 1 อัน ขนาดผ่านศูนย์กลาง 2 ซม. เมื่อดอกได้รับการผสม กลีบรวมจะรัดห่อหุ้มผล ส่วนปลายกลีบบิดเป็นเกลียว ผล รูปรี ขนาด 1ซม. แห้งแล้วแตก เมล็ดสีน้ำตาลอ่อน ผิวเป็นสันนูนตามยาว ขนาด 0.8 ซม
มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบขึ้นตามริมหนองน้ำ คลองและบึง ทั่วทุกภาคของประเทศออกดอกตลอดปี
ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด หรือตากแห้งใช้จักสาน ทุกส่วนหั่นฝอยนำมาเลี้ยงสุกร หรือทำปุ๋ยหมักได้

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

5682 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: