เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สาหร่ายเส้นด้าย

Najas graminea Del.
สาหร่ายนา
NAJADACEAE
พืชใต้น้ำลอยอยู่เป็นอิสระ ต้นเป็นสายกลม แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบ แบนเรียว กว้าง0.7-1 มม. ยาว 2.5-3.5 ซม. ปลายใบมน ขอบใบเป็นหนาม ดอก แยกเพศเกิดที่ซอกใบ ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 1 อัน อยู่ภายในกายหุ้มดอก ซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ปลายแยกเป็น 2 แฉก ดอกเพศเมียไม่มีใบประดับหุ้มดอก ยอดเกสรเพศเมีย 2 อัน ผล รูปรี
จากแอฟริกาเหนือถึงเอเชียเขตร้อน พบตามแหล่งน้ำทั่วไป หรือในนาข้าว จากระดับใกล้น้ำทะเลถึงระดับ 400 เมตร

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

3137 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: