เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าข้าวผี

Oryza rufipogon Griff.
-
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าสกุลข้าวป่า อายุหลายปี ขึ้นเป็นกอ ลำต้นทอดขนาน ชูยอดตั้งตรง สูง 60 – 120 ซม. กาบใบผิวเกลี้ยง สูง 5 – 15 ซม. ใบ รูปแถบ กว้าง 0.7 – 2.5 ซม. ผิวหยาบขอบคายมือ ปลายเรียวแหลม ดอก เป็นช่อดอกแบบแยกแขนง กว้าง 1.7 ซม. ยาว 12 – 30 ซม. ช่อดอกย่อยรูปหอก แบนทางด้านข้าง กาบช่อย่อยลดรูป กาบคลุมล่างรูปหอก เนื้อหยาบแข็ง ปลายเป็นรยางค์แข็ง เห็นได้ชัดเจน ยาว 3 – 7 ซม. กาบคลุมบน มีลักษณะเหมือนกาบล่างแต่ไม่มีรยางค์ อับเรณู จำนวน 3 อัน สีเหลืองหรือสีน้ำตาล อาหารสะสมไม่เป็นก้อนแข้งแห้ง มักเป็นลักษณะเหลวคล้ายขนข้น
มีถิ่นกำเนิดทางตะวันออกของอินเดีย พบกระจายในหนองน้ำและที่ลุ่มในพื้นที่เขตศูนย์สูตร เป็นวัชพืชร้ายแรงในนาข้าว สามารถผสมกับข้าวและทำให้อาหารสะสมในเมล็ดไม่แข็งตัวเป็นก้อน ทำให้ชื้นขึ้นราและเน่าเสียได้ง่าย
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

3056 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: