เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จมูกปลาหลด

Oxystelma esculentum (L.) R.Br.
ผักไหม สะอึก จมูกปลาไหลดง ตะมูกปลาไหล
ASCLEPIADACEAE
ไม้เลื้อยขนาดเล็กมียาวขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปหอก หรือรูปแถบแกมหอก กว้าง 1 – 2 ซม. ยาว 8 – 12 ซม. ดอก เดี่ยวหรือออกเป็นช่อที่ซอกใบ ขนาดดอกบาน 1 – 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 5 กลีบ กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นรูปจาน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ด้านนอกสีขาว ด้านในสีชมพู มีเส้นสีม่วง และจุดประสีน้ำตาล ขอบกลีบมน ผล เป็นฝัก แตกได้ รูปหอกเมล็ดแบนรูปไข่ป้อม มีขนสีขาว
จากอินเดีย ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย พบขึ้นทั่วไป ในภาคกลางและภาคตะวันออก น้ำตื้นริมบึง
เป็นสมุนไพร ต้นต้มน้ำใช้กลั้วคอ แก้เจ็บคอ รากใช้รักษาโรคดีซ่าน

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

2524 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: