เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

จอก

Pistia stratiotes L.
ผักกอก กากอก
ARACEAE
พืชลอยน้ำอายุหลายปี ลำต้นเป็นกอ มีไหลเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ มีรากแตกเป็นกระจุก ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับ ยาว 2 – 15 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งขนาดเล็ก ยาว 1.2 – 1.5 ซม. มีใบประดับสีขาวรองรับ ดอกย่อยเป็นดอกแยกเพศ อยู่บนช่อเดียวกัน โดยดอกเพศผู้อยู่ด้านบน มีเกสรเพศผู้ 2 – 8 อัน เกสรเพศเมียมีเพียงรังไข่ 1 อัน ผล เป็นผลสด ขนาดเล็กสีเขียว มีหลายเมล็ด
พบได้ทั่วไปในเขตร้อน ลอยอยู่ตามน้ำนิ่งหรือไหลช้า ๆ ตามท้องทุ่งนา หรือบึงน้ำจืด
สามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

22494 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: