เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักไผ่น้ำ

Polygonum tomentosum Willd.
เอื้องเพ็ดม้า
POLYGONACEAE
พืชล้มลุก อายุข้ามปี ลำต้นอวบน้ำ ทอดเลื้อยชูยอดตั้งขึ้น สูงประมาณ 75 ซม. มีข้อปล้องชัดเจน ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับรอบต้น รูปหอก กว้าง 5 – 8 ซม. ยาว 15 – 30 ซม. ผิวใบมีขนขาวปกคลุมทั้งสองด้าน โคนก้านใบแผ่เป็นแผ่นบางหุ้มบริเวณข้อ ดอก สีขาวออกเป็นช่อจากซอกใบ หรือปลายยอด ยาวประมาณ 10 – 15 ซม. ดอกย่อยเรียงตัวรอบก้านช่อดอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. กลีบรวม 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน ปลายเกสรเมียแยกเป็น 2 เส้น ผล แห้งแล้วไม่แตก ทรงกลมนูนสองข้าง สีน้ำตาล มีเมล็ดเดียว เป็นรูปสามเหลี่ยมแข็ง สีดำ
มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา แล้วกระจายทั่วไปในเขตร้อนชอบขึ้น ในพื้นที่แฉะมีน้ำขัง ในประเทศไทยพบทุกภาค ออกดอกเกือบตลอดปี

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

4828 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: