เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สาหร่ายข้าวเหนียว

Uticularia aurea Lour.
สาหร่ายดอกเหลือง สาหร่ายนา สาหร่ายไข่ปู สาหร่ายตีนกุ้ง สาลี
LENTIBULARIACEAE
พืชใต้น้ำ ต้นทอดยาวได้ถึง 1 เมตร ใบ เป็นเส้นเรียวเล็ก เชื่อมกันเป็นพวงและมีใบที่เป็นรูปเป็นกระเปาะดักแมลง รูปไข่เบี้ยวแทรกอยู่เป็นระยะมีก้าน1-4 มม.ที่ปากกระเปาะมีรยางค์คล้ายขน 2 อัน ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อชูเหนือน้ำยาว 5 - 25ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกันปลายแยกเป็น 2 แ ฉ ก ขนาดไม่เท่ากันกลีบดอกมีขนโนเชื่อมติดกันเป็นจงอย ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ผล เดี่ยวเมื่อแห้งแก่แล้วแตก รูปร่างค่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาว ได้ถึง 3 มม. กลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่ เมล็ด แบนเป็นห้าเหลี่ยมขนาด 1.5-2 มม. พืชใต้น้ำ ต้นทอดยาวได้ถึง 1 เมตร ใบ เป็นเส้นเรียวเล็ก เชื่อมกันเป็นพวงและมีใบที่เป็นรูปเป็นกระเปาะดักแมลง รูปไข่เบี้ยวแทรกอยู่เป็นระยะมีก้าน1-4 มม.ที่ปากกระเปาะมีรยางค์คล้ายขน 2 อัน ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อชูเหนือน้ำยาว 5 - 25ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกันปลายแยกเป็น 2 แ ฉ ก ขนาดไม่เท่ากันกลีบดอกมีขนโนเชื่อมติดกันเป็นจงอย ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ผล เดี่ยวเมื่อแห้งแก่แล้วแตก รูปร่างค่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาว ได้ถึง 3 มม. กลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่ เมล็ด แบนเป็นห้าเหลี่ยมขนาด 1.5-2 มม. พืชใต้น้ำ ต้นทอดยาวได้ถึง 1 เมตร ใบ เป็นเส้นเรียวเล็ก เชื่อมกันเป็นพวงและมีใบที่เป็นรูปเป็นกระเปาะดักแมลง รูปไข่เบี้ยวแทรกอยู่เป็นระยะมีก้าน1-4 มม.ที่ปากกระเปาะมีรยางค์คล้ายขน 2 อัน ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อชูเหนือน้ำยาว 5 - 25ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกันปลายแยกเป็น 2 แ ฉ ก ขนาดไม่เท่ากันกลีบดอกมีขนโนเชื่อมติดกันเป็นจงอย ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ผล เดี่ยวเมื่อแห้งแก่แล้วแตก รูปร่างค่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาว ได้ถึง 3 มม. กลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่ เมล็ด แบนเป็นห้าเหลี่ยมขนาด 1.5-2 มม. พืชใต้น้ำ ต้นทอดยาวได้ถึง 1 เมตร ใบ เป็นเส้นเรียวเล็ก เชื่อมกันเป็นพวงและมีใบที่เป็นรูปเป็นกระเปาะดักแมลง รูปไข่เบี้ยวแทรกอยู่เป็นระยะมีก้าน1-4 มม.ที่ปากกระเปาะมีรยางค์คล้ายขน 2 อัน ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อชูเหนือน้ำยาว 5 - 25ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกันปลายแยกเป็น 2 แ ฉ ก ขนาดไม่เท่ากันกลีบดอกมีขนโนเชื่อมติดกันเป็นจงอย ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ผล เดี่ยวเมื่อแห้งแก่แล้วแตก รูปร่างค่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาว ได้ถึง 3 มม. กลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่ เมล็ด แบนเป็นห้าเหลี่ยมขนาด 1.5-2 มม. พืชใต้น้ำ ต้นทอดยาวได้ถึง 1 เมตร ใบ เป็นเส้นเรียวเล็ก เชื่อมกันเป็นพวงและมีใบที่เป็นรูปเป็นกระเปาะดักแมลง รูปไข่เบี้ยวแทรกอยู่เป็นระยะมีก้าน1-4 มม.ที่ปากกระเปาะมีรยางค์คล้ายขน 2 อัน ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อชูเหนือน้ำยาว 5 - 25ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกันปลายแยกเป็น 2 แ ฉ ก ขนาดไม่เท่ากันกลีบดอกมีขนโนเชื่อมติดกันเป็นจงอย ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ผล เดี่ยวเมื่อแห้งแก่แล้วแตก รูปร่างค่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลางยาว ได้ถึง 3 มม. กลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่ เมล็ด แบนเป็นห้าเหลี่ยมขนาด 1.5-2 มม.
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย พบตามแหล่งน้ำขัง เช่น ทะเลสาบ หนอง บึง หรือที่กระแสน้ำไหลไม่แรงนัก ที่ระดับความสูงใกล้ระดับน้ำทะเล ออกดอกตลอดปี

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

104728 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: