เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สาหร่ายข้าวเหนียวเล็ก

Uticularia gibba L.
LENTIBULARIACEAE
ไม้ใต้น้ำ ใบ เป็นเส้นเรียว และบางส่วนเปลี่ยนรูปไปเป็นกระเปาะดักแมลง รูปไข่มีก้านยาว1-2.5 มม. ที่ปากกระเปาะมีรยางค์คล้ายขนแตกแขนงเป็นฝอย ดอก สีเหลืองเป็นช่อชูขึ้นเหนือน้ำ หรือโผล่เหนือน้ำเป็นบางส่วน กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 2 แฉก ขนาดใกล้เคียงกัน กลีบดอกเชื่อมติดกันมีส่วนล่างยื่นเป็นจงอยปลายแยกเป็น 2 ส่วน ผล แห้งแก่แล้วแตก รูปกลม เส้นผ่านศูนย์ 2-3 มม. ปลายยื่นและมีกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่ เมล็ด รูปร่างค่อนข้างกลมที่ขอบมีปีกขนาดผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 มม.
กระจายทั่วไปในประเทศเขตร้อนพบในแหล่งน้ำตื้นๆขึ้นเป็นกอลอยในน้ำ ที่ระดับสูงใกล้ระดับน้ำทะเลถึง 2,500 ม. ออกดอกตลอดปี

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

1957 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: