เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ก่วม

Acer oblongum Wall.ex DC.
กำเบ้อ
ACERACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 15-20 เมตร ใบ เดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปขอบขนานถึงรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง3-4.5 ซม. ยาว10-14 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบยาว2-5 ซม. ดอก เป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง5กลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว2 มม. กลีบดอก5กลีบ รูปไข่กลับแคบ ยาว3-5 มม. เกสรเพศผู้ 8 อัน ผล แห้งปีกเดียว มี 2 อันติดกัน
พบตามป่าดิบเขาหรือดิบแล้งบริเวณริมแม่น้ำ ที่ระดับความสูง 200-1,300 เมตร
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3377 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: