เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะกล่ำตาไก่

Adenanthera pavonina L. var. microsperma (Teijsm. & binn.) Nielsen
บนซี ไพ
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้นสูง 15 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยเรียงสลับ รูปรี กว้าง 1.1-1.5 ซม. ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อ กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาว 0.5-0.8 มม. ปลายแยกเป็นแฉกสั้น 5 แฉก กลีบดอกรูปขนานแกมรูปใบหอก ยาว 2-3 มม. รังไข่รูปขอบขนาน ยาว 1.5-2.5 มม. มีขน ฝัก แห้งแตก รูปแถบบิด กว้าง 8-12 มม. เมล็ดรูปกลมจนถึงรูปรี สีแดง สด กว้าง 4.5-7 มม. ยาว 5-8 มม.
พบตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ หรือตามชายป่าหรือที่เปิด ที่ระดับความสูงไม่เกิน 700 เมตร ออกดอกเดือน เม.ย. ผลแก่เดือน ต.ค.
ยอดอ่อนลวกรับประทานกับน้ำพริก เมล็ดมีพิษ

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1828 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: