เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตีนเป็ดเล็ก

Alstonia rostrata Fischer
APOCYNACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 เมตร ทุกส่วนมียางขาว ใบ เดี่ยวออกเป็นวงรอบ 3-4 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปรีกว้าง 1.6-5.5 ซม. ยาว 5-14 ซม. ดอก ดอกสีขาวออกเป็นช่อ กลีบเลี้ยงรูปไข่ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 4-6 มม. ผล ออกเดี่ยว กว้าง 7-8.5 มม. ยาว 12-19.5 ซม. เมล็ดมีจำนวนมาก รูปขอบขนาน แบน มีขนยาวสีขาว
พบตามป่าดิบหรือป่าเปิด ที่ระดับความสูง 800-1,300 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค.

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1989 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: