เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2012

ขี้เหล็ก

Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin&Barneby
ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี) ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง) ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ) ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง)และขี้เหล็กจิหรี่ (ภาคใต้)
Fabaceae
ไม้ต้น สูง 8-15 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก ใบย่อย 7-10 คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 3-7 ซม. ปลายมน ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปค่อนข้างกลม ขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาว 1.5-2 ซม. เกสรเพสผู้ 10 อัน รังไข่มีขน ฝัก แบน ยาว 20-30 ซม. กว้าง 1-1.5 ซม.
พบตามป่าที่ระดับความสูงค่อนข้างต่ำ นิยมเอามาปลูกตามบ้าน หรือเป็นไม้ให้ร่มตามทาง
เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน ใบอ่อน เป็นอาหารและเป็นยาระบาย ดอก เป็นยานอนหลับ
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

303611 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: