เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ก่อใบเลื่อม

Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC.
ก่อหลั่ง ก่อเดือย
FAGACEAE
ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูง 20-30 เมตริ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกหรือรูปใบหอกแกมรูปขนาน กว้าง 2.5-4.5 ซม. ยาว 7-13 ซม. ขอบใบเรียบ ดอก สีเขียวครีมขนาดเล็ก ยาวประมาน 1 มม. ออกเป็นช่อตั้งขึ้น ยาว 10-15 ซม. กลีบรวม6กลีบ รูปขอบขนาน เกสรตัวผู้ 12 อันยาว 2 มม. ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้ ผล รูปไข่ ลักษณะคล้ายหยดน้ำ ปลายแหลมเป็นติ่ง กว้างและยาวได้ถึง 1 ซม. มีกาบหุ้มผลเป็นหนาม มีขนแน่น ออกเป็นช่อยาว
พบตามป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 600-1,700 เมตร ผลแก่เดือน ก.ย.-พ.ย.
ผลคั่วรับประทานได้
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3987 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
2 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
3 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
4 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
5 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
6 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
7 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
8 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
9 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
10 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
11 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
12 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
13 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
14 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
15 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
16 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
17 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
18 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
19 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
20 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
21 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
22 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
23 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
24 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
25 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
26 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
27 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
28 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
29 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
30 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
31 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
32 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
33 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
34 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
35 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
36 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
37 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
38 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
39 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
40 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
41 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
42 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
43 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
44 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
45 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
46 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
47 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
48 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
49 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
50 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
51 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
52 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
53 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
54 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
55 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE
56 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. Ko bai lueam FAGACEAE
57 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. Ko bai lueam FAGACEAE
58 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. Ko bai lueam FAGACEAE
59 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. Ko bai lueam FAGACEAE
60 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. Ko bai lueam FAGACEAE
61 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. Ko bai lueam FAGACEAE
62 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. ขี้กาแดง FAGACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: