เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ติ้วเกลี้ยง

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Bl.
ติ้วแดง ติ้วส้ม ติ้วใบเลื่อม
CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี รูปขอบขนานหรือรูปขนานแกมใบหอก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-9 ซม. ดอก เดี่ยว หรือออกเป็นกระจุก2ดอก ตามซอกใบหรือปลายกิ่งมีกลิ่นหอม ขนาด1ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-7 มม. กลีบดอก 5 กลีบ แยกจากกัน สีส้มหรือสีส้มแดง รูปไข่กลับ กว้าง 3-5 มม. ยาว 8-10 มม. ผิวเกลี้ยง เกสรเพศผู้จำนวนมาก เชื่อมติดกันเป็น3มัด รังไข่เกลี้ยง ผล แห้งแตก กว้าง 8 มม. ยาว 1 ซม. เมล็ดมีปีก รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 6-7 มม. ปีกแบนและบาง
พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 500-700 เมตร ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค.
ยอดอ่อน รับประทานกับน้ำพริก

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

4932 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: