เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เปล้าใหญ่

Croton oblongifolius Roxb.
เปล้าหลวง
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 4-10 เมตร ยอดอ่อนใบอ่อน ช่อดอกและผลอ่อนมีเกล็ด สีเทาเป็นแผ่นเล็กปกคลุม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานถึงรูปใบหอก กว้าง 5-10 ซม. ยาว 9-30 ซม. โคนใบมีต่อมเล็กๆ 1 คู่ ดอก ออกเป็นช่อ แยกเพศอยู่รวมต้นหรือต่างต้น ดอกเพศผู้กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 2 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง ยาว 2 มม. มีขนแน่น เกสรเพศผู้ 12 อัน เกลี้ยง อกเพศเมีย กลีบเลี้ยงและกลีบดอก ขนาดเล็ก ผล แห้งแตก รูปค่อนข้างกลม มี 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. แตกเป็น 3 ซีก
พบทั่วไปตามป่าผลัดใบ ที่ความสูงไม่เกิน 950 เมตร ออกดอกเดือน ก.พ.-เม.ย. ติดผลเดือน มี.ค.-พ.ค.
ใบ ใช้ต้มน้ำอาบสำหรับสตรีหลังคลอด

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3405 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: