เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

มะเดื่ออุทุมพร

Ficus racemosa L.
มะเดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ำ เดื่อใหญ่
MORACEAE
ไม้ต้น สูง 10-30 เมตร ทุกส่วนมียางขาว ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปรีรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก กว้าง 3-9 ซม. ยาว 7-18 ซม. ดอก แยกเพศขนาดเล็ก อยู่ในช่อดอกที่มีรูปร่างคล้ายผล รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มม.
Deciduous trees 10-20 m tall with white latex. Leaves simple, spiral, ovate-oblong or elliptic-lanceolate, 7.5-15 cm long, glabrous. Figs cauliflorous on raceme-like leafless branches, subglobose, 2.5-3 cm in diam., pedunculate, red when ripe. Flowering throughout the year.
พบตามริมธารในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 350-650เมตร
ราก แก้ไข้กาฬ ต้น เข้ายาแก้ปวดเมื่อย
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

7483 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: