เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

ตะคร้ำ

Garuga pinnata Roxb.
ค้ำ หวีด กะตีบ
BURSERACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก ยาว 25-30 ซม. ใบย่อย 8-10 คู่ รูปขอบขนานหรือรูปหอก ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ขนาด 1.5-2.5 มม. กลีบดอก 5 กลีบ เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง รูปขอบขนานแกมรู้หอก ยาว 2.5-3.5 มม. สีครีมแกมชมพูหรือเหลือง มีขน เกสรตัวผู้ 10 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน ยาว 5-7 มม. ผล เมล็ดเดียว รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม.
พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 550-1,200 เมตร ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค. ติดผลเดือน พ.ค.-ต.ค.
เปลือก ใช้ต้มอาบสำหรับสตรีหลังคลอด ผลใช้ย้อมตอกให้สีดำ
-

ไม้ต้นในสวน , หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

5348 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
2 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
3 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
4 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
5 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
6 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
7 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
8 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
9 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
10 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
11 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
12 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
13 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
14 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
15 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
16 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
17 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
18 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
19 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
20 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
21 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
22 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
23 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
24 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
25 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
26 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
27 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
28 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
29 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
30 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
31 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
32 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
33 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
34 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
35 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
36 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
37 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
38 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
2 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
3 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
4 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
5 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
6 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
7 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
8 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
9 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
10 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
11 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
12 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
13 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
14 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
15 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
16 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
17 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
18 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
19 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
20 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
21 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
22 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
23 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
24 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
25 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
26 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
27 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
28 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
29 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
30 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
31 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
32 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
33 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
34 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
35 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
36 Garuga pinnata Roxb. Katip, Khaek tao BURSERACEAE
37 Garuga pinnata Roxb. Ta khram BURSERACEAE
38 Garuga pinnata Roxb. Ta khram BURSERACEAE
39 Garuga pinnata Roxb. Ta khram BURSERACEAE
40 Garuga pinnata Roxb. ta khram BURSERACEAE
41 Garuga pinnata Roxb. Ta Khram BURSERACEAE
42 Garuga pinnata Roxb. Ta Kram BURSERACEAE
43 Garuga pinnata Roxb. Ta Kram BURSERACEAE
44 Garuga pinnata Roxb. Ta-kram BURSERACEAE
45 Garuga pinnata Roxb. Yom hom, Yom hin BURSERACEAE
46 Garuga pinnata Roxb. ไม้หวีด BURSERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: