เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ซ้อ

Gmelina arborea Roxb.
แต้งขาว เป้านก สันปลาช่อน
VERBENACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง15-30 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยมกว้าง 10-15 ซม. ยาว 20-25 ซม.มีต่อม1คู่ที่โคนใบ ดอก สีเหลืองแกมน้ำตาลเข้ม ออกเป็นช่อตามกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเป็นรูปกรวย กลีบดอก 5 กลีบ รูปปากเปิด เกสรตัวผู้ 4 อัน สั้น 1 คู่ ยาว1คู่ รังไข่รูปกลมรี ผล เมล็ดเดียวแข็ง รูปกลมแกมรี กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 2.5-3.5 ซม. เมื่อสุกสีเหลือง ผิวเกลี้ยงเป็นมัน มีกลิ่น เมล็ดรูปรี กว้าง 1ซม. ยาว 1.5 ซม.
พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,500 เมตร ออกดอกเดือน ธ.ค.-เม.ย. ติดผลเดือน มี.ค.-พ.ค.
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน เปลือกต้มน้ำ ใช้แช่เท้ารักษาโรคเท้าเปื่อย
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5729 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
2 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
3 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
4 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
5 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
6 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
7 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
8 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
9 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
10 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
11 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
12 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
13 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
14 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
15 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
16 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
17 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
18 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
19 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
20 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
21 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
22 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
23 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
24 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
25 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
26 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
27 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
28 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
29 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
30 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
31 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
32 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
33 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
34 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
35 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
36 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
37 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
38 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
2 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
3 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
4 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
5 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
6 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
7 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
8 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
9 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
10 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
11 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
12 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
13 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
14 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
15 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
16 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
17 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
18 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
19 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
20 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
21 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
22 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
23 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
24 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
25 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
26 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
27 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
28 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
29 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
30 Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE
31 Gmelina arborea Roxb. ker Ma LAMIACEAE
32 Gmelina arborea Roxb. So LAMIACEAE
33 Gmelina arborea Roxb. So LAMIACEAE
34 Gmelina arborea Roxb. Sor LAMIACEAE
35 Gmelina arborea Roxb. Sor LAMIACEAE
36 Gmelina arborea Roxb. Sor LAMIACEAE
37 Gmelina arborea Roxb. Souh LAMIACEAE
38 Gmelina arborea Roxb. Ye Ma Ne LAMIACEAE
39 Gmelina arborea Roxb. เก่อมา (Karen) LAMIACEAE
40 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE
41 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ LAMIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: