เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ซ้อ

Gmelina arborea Roxb.
แต้งขาว เป้านก สันปลาช่อน
VERBENACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง15-30 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยมกว้าง 10-15 ซม. ยาว 20-25 ซม.มีต่อม1คู่ที่โคนใบ ดอก สีเหลืองแกมน้ำตาลเข้ม ออกเป็นช่อตามกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเป็นรูปกรวย กลีบดอก 5 กลีบ รูปปากเปิด เกสรตัวผู้ 4 อัน สั้น 1 คู่ ยาว1คู่ รังไข่รูปกลมรี ผล เมล็ดเดียวแข็ง รูปกลมแกมรี กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 2.5-3.5 ซม. เมื่อสุกสีเหลือง ผิวเกลี้ยงเป็นมัน มีกลิ่น เมล็ดรูปรี กว้าง 1ซม. ยาว 1.5 ซม.
พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,500 เมตร ออกดอกเดือน ธ.ค.-เม.ย. ติดผลเดือน มี.ค.-พ.ค.
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน เปลือกต้มน้ำ ใช้แช่เท้ารักษาโรคเท้าเปื่อย
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5122 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: