เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

ยาบน้อย

Grewia eriocarpa Juss.
ยาบ ยายข้าวจี่ ยาบมื่น ปอลาย ปอมื่น ปอแก่นทา
TILIACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-5.5 ซม. ยาว 3-12 ซม. ดอก สีเหลืองอ่อนแกมเขียว ขนาด 1 ซม. ออกเป็นช่อตามซอกใบ ยาว 1.5-3 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก กว้าง 1.5 มม. ยาว 8 มม. มีขน กลีบดอก 5 กลีบ รูปใบหอก กว้าง 1 มม. ยาว2-3.5 มม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีเหลือง ยาว 3-4 มม. ผล รูปค่อนข้างกลม มีขน
Trees 7-15 m tall; young branches with grayish soft hairs. Leaves simple, alternate, ovate, asymmetry, 5-12 by 2.5-5 cm, 3-nerved. Inflorescences axillary, 2-3-flowered. Flowers pale yellow; petals 5, recurved; stamens numerous. Fruits globose, 5-7 mm in diam., black when ripe. Flowering Apr.-Jun.
พบตามป่าผลัดใบทั่วไป ที่ระดับความสูง 100-1,000 เมตร ออกดอก และติดผลเดือน ม.ค.-ก.ค.
เปลือก ให้เส้นใย ใช้ทำเชือก
-

หนังสือไม้ต้นในสวน, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

6322 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
2 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
3 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
4 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
5 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
6 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
7 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
8 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
9 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
10 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
11 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
12 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
13 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
14 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
15 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
16 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
17 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
18 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
19 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
20 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
21 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
22 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
23 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
24 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
25 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
26 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
27 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
28 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
29 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
30 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
31 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
32 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
33 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
34 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
35 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
36 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
37 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
38 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
39 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
40 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
41 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
42 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
43 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
44 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
45 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
46 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
47 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
48 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
49 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
50 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
51 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
52 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
53 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
54 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
55 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
56 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
57 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
58 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
59 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
60 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
61 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
62 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
63 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
64 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
65 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
66 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
67 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
68 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
69 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
70 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
71 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
72 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
73 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
74 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
75 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
76 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
77 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
78 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
79 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
80 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
81 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
82 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
83 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
84 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
85 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
86 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
87 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
88 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
89 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
90 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
91 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
92 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
93 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
94 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
95 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
96 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
97 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
98 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
99 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
100 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
101 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
102 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
103 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
104 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE
105 Grewia eriocarpa Juss. Ma Meun MALVACEAE
106 Grewia eriocarpa Juss. Nhung Muen MALVACEAE
107 Grewia eriocarpa Juss. Phor Mun MALVACEAE
108 Grewia eriocarpa Juss. Po kaem thao MALVACEAE
109 Grewia eriocarpa Juss. Po Kaen Tao MALVACEAE
110 Grewia eriocarpa Juss. Po Lai MALVACEAE
111 Grewia eriocarpa Juss. Po yap MALVACEAE
112 Grewia eriocarpa Juss. Taw MALVACEAE
113 Grewia eriocarpa Juss. Yap khao chi, Yap muen MALVACEAE
114 Grewia eriocarpa Juss. Yap khao chi, Yap muen MALVACEAE
115 Grewia eriocarpa Juss. Yap noi MALVACEAE
116 Grewia eriocarpa Juss. แก่นเทา MALVACEAE
117 Grewia eriocarpa Juss. ปอแก่นเทา MALVACEAE
118 Grewia eriocarpa Juss. ปอแก่นเทา MALVACEAE
119 Grewia eriocarpa Juss. ปอแก่นเทา MALVACEAE
120 Grewia eriocarpa Juss. ปอแก่นเทา MALVACEAE
121 Grewia eriocarpa Juss. ไม้ข้าวจี่ MALVACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: