เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ยางพารา

Hevea brasiliensis Muell. Arg.
Rubber wood
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร ใบ ประกอบแบบนิ้วมือ ใบย่อย 3 ใบ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-15 ซม. ยาว 4-50 ซม. ดอก แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้สีเหลือง กลีบรวมรูประฆังปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้เชื่อมติดกัน อับเรณู 10 อัน ดอกเพศเมียมีฐานดอกสีเขียว ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉก ผล แห้ง มี 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. เมล็ดรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3.5 ซม. มี 3 เมล็ด
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล นำมาปลูกเป็นพืชเศรฐกิจทางภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย
เปลือก ให้น้ำยาง ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และอื่นๆ เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน ใบ ต้มกับด่างให้เหลือแต่เส้นใบ ใช้ทำดอกไม้ประดับและของชำร่วย

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

77504 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: