เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

เสลา

Lagerstroemia tomentosa C.Presl
เสลาเปลือกบาง เส้า เส้าขาว
LYTHRACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยรูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 2-4 ซม. ยาว 6-12 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปถ้วย แข็ง ยาว 5-6 ซม มีสัน 6-10 สัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกรูปไข่กว้าง 6-9 มม. ยาว 8-15 มม. ผิวกลีบย่น เกสรเพศผู้จำนวนมากขนาดไม่เท่ากัน รังไข่รูปกลม มีขนสีเหลือง ผล แห้งแตก รูปรี ยาวไม่เกิน 1.5 ซม. เมื่อแก่แตกออกเป็น 6 ซีก เมล็ดเล็กรูปสามเหลี่ยม ปลายเป็นปีกบาง โค้ง
พบทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 600-700 เมตร ออกดอกเดือน มี.ค.-เม.ย. ติดผลเดือน เม.ย.
เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5568 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
2 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
3 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
4 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
5 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
6 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
7 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
8 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
9 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
10 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
11 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
12 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
13 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
14 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
15 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
16 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
17 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
18 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
19 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
20 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
21 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
22 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
23 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
24 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
25 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
26 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
27 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
28 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
29 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
30 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
31 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
32 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
33 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
34 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
35 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
36 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
37 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
38 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
39 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
40 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
41 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
42 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
43 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
44 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
45 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
46 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
47 Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE
48 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Sa lao khao LYTHRACEAE
49 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Sa lao khao LYTHRACEAE
50 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Salao dam LYTHRACEAE
51 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Salao khao LYTHRACEAE
52 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Salao khao LYTHRACEAE
53 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Salao khao, Sao bo LYTHRACEAE
54 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Sao khao LYTHRACEAE
55 Lagerstroemia tomentosa C.Presl Sao khao LYTHRACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: