เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ก่อนก

Lithocarpus polystachyus (Wall.) Rehd.
ก่อเอียก ก่อหมาก ก่อหมู
FAGACEAE
ไม้ต้น สูง 7-15 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 5-7 ซม. ดอก ขนาดเล็ก แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ยาว12-18 ซม. ผล เปลือกแข้ง เมล็ดเดียว รูปไข่ กว้าง 8-12 มม. ยาว 10-13 มม. ที่โคนมีกาบหุ้มผล ผิวด้านนอกเป็นเกล็ดเรียนซ้อนกัน ออกเป็นช่อผล
พบตามป่าเต็งรังและป่าเต็งรังผสมสน ที่ระดับความสูง 700-1,100 เมตร
ไม้ ใช้ทำฟืน

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

4794 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: