เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เนื้อเหนียว

Lophopetalum wallichii Kurz
เสม็ดทุ่ง สองสลึง เสม็ดยาง
CELASTRACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-20 เมตร ใบ เดี่ยว รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 6-12 ซม. ดอก ขนาด 5-7 มม. ออกเป็นช่อตามปลายยอดหรือซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมปลายแหลม กลีบดอก 5 กลีบ เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง รูปกลม ขนาด 2-3 มม. ผิวย่น จานฐานดอกสีเหลือง เกสรเพศผู้ 5 อัน รังไข่รูปสามเหลี่ยม ผล แห้งแตก รูปขอบขนานแกมรี ลักษณะเป็น 3 พุตามยาว กว้าง 3-4 ซม. เมล็ดแบนมีปีก
พบตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 400-900 เมตร ออกดอกเดือน ต.ค. ติดผลเดือน ก.พ.

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3306 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: