เผยแพร่เมื่อ/created date: -

คางคาก

Nyssa javanica (Bl.) Wang.
ทะโล้น้ำ ไข่ปลา เหลืองหิน คางคก หมี่
NYSSACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 6-11 ซม. ยาว 6-18 ซม. เส้นใบ 10-13 คู่ ก้านใบยาว 2-3.5 ซม. มีขน ดอก แยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อดอกแบบกระจุกแน่น ก้านช่อดอกยาว 1-3 ซม. มีขน ช่อดอกเพศผู้มีดอกย่อย 20-40 ดอก เกสรตัวผู้ 8-10 อัน เรียงเป็น 2 วง ช่อดอกเพศเมียมีดอกย่อย 3-8 ดอก ผล เมล็ดเดียวแข็ง รูปรี ยาว 1.5-2 ซม. เมื่อสุกสีแดง
พบตามป่าดิบริมลำธาร ที่ระดับความสูง 800-1,100 เมตร ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค. ติดผลเดือน พ.ค.-ต.ค.
ผลสุกรับประทานได้

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2940 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: