เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

มะขามป้อม

Phyllanthus emblica L.
กำทวด
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น สูง 4-12 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงชิดกันเป็นระนาบดูคล้ายใบประกอบ รูปขอบขนานกว้าง 2.5-5 มม. ยาว 8-12 มม. ดอก สีขาวหรือสีครีม ขนาดเล็กแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกตามง่ามใบ 3-5 ดอก กลีบเลี้ยง 6กลีบ ไม่มีกลีบดอก ผล กลมขนาด 1.2-2 ซม. เมล็ดมี 6 เมล็ด
พบตามป่าเบญจพรรณแล้ง ป่าเต็งรังและป่าดิบเขาทั่วไป
-
ราก ใช้เป็นยาลดไข้ ดอก ใช้เข้ายาระบาย ผล รับประทานได้ เป็นยาฝาดสมาน ลดไข้บำรุงหัวใจ ยาอายุวัฒนะ หรือใช้ผลิตเป็นยาแก้ไอ เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด
The fruits are eaten raw. The taste of it is sour, bitter and astringent. It is used in traditional medicine for health promotion or used to produce cough syrup. It is the fruit which has the highest vitamin C.

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden, หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-
ผล ตำผสมน้ำผึ้งลดเบาหวาน ลดความดัน ต้มดื่มลดความดัน ตำผสมน้ำผึ้งแก้ไอคั่วแล้วใส่น้ำดื่มแก้กระหาย และอ่อนเพลีย แก้นิ่ว แก้เจ็บคอ ขับลมในท้อง แก้โรคกระเพาะ ต้มผสมน้ำผึ้งจิบแก้ไอ เป็นยาถ่ายพยาธิ ต้มกินแก้มะเร็ง เปลือกต้น บำรุงเลือด รังแมลง ต้มดื่มแก้อาการตกเลือดไม่หยุด ห้ามเลือดประจำเดือนที่มากเกินไป และไม่ค่อยหยุด (2) ปมแมลงตามกิ่ง เคี้ยว อมแก้ไอ (3) ผลกินสดรักษาอาการไอ ใบต้มอาบแก้ไข้ในเด็ก ผลกินสดช่วยเป็นยานอนหลับ ผลดองเหล้าบำรุงกำลัง ปมแมลงกินสดแก้ไอ รากต้มดื่มแก้ปวดท้อง (4) ผล เป็นยาฝาดสมาน ลดไข้ ขับปัสสาวะ บำรุงหัวใ ขับเสมหะ ทำให้ชุ่ม น้ำคั้นผลสดแก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้เลือดออกตามไรฟัน( )

11316 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
2 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
3 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
4 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
5 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
6 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
7 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
8 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
9 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
10 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
11 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
12 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
13 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
14 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
15 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
16 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
17 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
18 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
19 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
20 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
21 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
22 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
23 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
24 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
25 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
26 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
27 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
28 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
29 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
30 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
31 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
32 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
33 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
34 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
35 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
36 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
37 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
38 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
39 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
40 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
41 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
42 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
43 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
44 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
45 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
46 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
47 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
48 Phyllanthus emblica L. มะข้ามป้อม PHYLLANTHACEAE
49 Phyllanthus emblica L. มะข้ามป้อม PHYLLANTHACEAE
50 Phyllanthus emblica L. มะข้ามป้อม PHYLLANTHACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
2 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
3 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
4 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
5 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
6 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
7 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
8 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
9 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
10 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
11 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
12 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
13 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
14 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
15 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
16 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
17 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
18 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
19 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
20 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
21 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
22 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
23 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
24 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
25 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
26 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
27 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
28 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
29 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
30 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
31 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
32 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
33 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
34 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
35 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
36 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
37 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
38 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
39 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
40 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
41 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
42 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
43 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
44 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
45 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
46 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
47 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
48 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
49 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
50 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
51 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
52 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
53 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
54 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
55 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
56 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
57 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
58 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
59 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
60 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
61 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
62 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
63 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
64 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
65 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
66 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
67 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
68 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
69 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
70 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
71 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
72 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
73 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
74 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
75 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
76 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
77 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
78 Phyllanthus emblica L. PHYLLANTHACEAE
79 Phyllanthus emblica L. Jee So La Ga PHYLLANTHACEAE
80 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey PHYLLANTHACEAE
81 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey PHYLLANTHACEAE
82 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey PHYLLANTHACEAE
83 Phyllanthus emblica L. Kontoutprey PHYLLANTHACEAE
84 Phyllanthus emblica L. Ma Kam Pom PHYLLANTHACEAE
85 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
86 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
87 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
88 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
89 Phyllanthus emblica L. ma kham pom PHYLLANTHACEAE
90 Phyllanthus emblica L. Ma Kham Pom PHYLLANTHACEAE
91 Phyllanthus emblica L. Ma Kham Pom PHYLLANTHACEAE
92 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
93 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom PHYLLANTHACEAE
94 Phyllanthus emblica L. Ma kham pom (มะขามป้อม) PHYLLANTHACEAE
95 Phyllanthus emblica L. Ma Kham Pom, มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
96 Phyllanthus emblica L. ma khampom PHYLLANTHACEAE
97 Phyllanthus emblica L. maa kham pom PHYLLANTHACEAE
98 Phyllanthus emblica L. Makham pom PHYLLANTHACEAE
99 Phyllanthus emblica L. ma-kham-pom PHYLLANTHACEAE
100 Phyllanthus emblica L. Pee ya sa PHYLLANTHACEAE
101 Phyllanthus emblica L. Pi Yau Sa PHYLLANTHACEAE
102 Phyllanthus emblica L. ตะยาซระ (Karen) PHYLLANTHACEAE
103 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม PHYLLANTHACEAE
104 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม (Ma kham pom) PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: