เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ขามคัวะ

Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham.ex Roxb.
หำฮอก หำคัวะ กะหนาน ขนาน
STERCULIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 8-15 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 2-6 ซม. ยาว 6-20 ซม. โคนใบเว้าและเบี้ยว ดอก สีขาว ขนาดใหญ่ ออกเดี่ยวๆ ที่ปลายกิ่งหรือใกล้ปลายกิ่ง ใบประดับ 3-5 กลีบ เป็นเส้นแตกแขนงสีเขียว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปขอบขนาน ยาว 4-6 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ กว้าง 1-3 ซม. ยาว 4-7 ซม. ผล แห้งแตก รูปขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-8 ซม. แข็งเหมือนเนื้อไม้ผิวมีขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่น คล้ายกำมะหยี่
พบตามป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงไม่เกิน 700 เมตร ออกดอกเดือน พ.ค.ผลแก่เดือน พ.ย.
เนื้อไม้ ใช้ทำเชื้อเพลิง
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2111 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: