เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ยูงทอง

Schizolobium parahybum (Vell.) Blake
-
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูงถึง 40 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 0.5-1.5 ซม. ยาว 1.5-3.5 ซม. ช่อดอกยาวได้ถึง 90 ซม. ดอก สีเหลืองสด ผลิดอกเต็มต้นตอนทิ้งใบ กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 1 ซม. กลีบดอกรูปช้อน 5 กลีบ ยาว 2-3 ซม. ฝัก รูปไข่กลับ กว้าง 3 ซม. ยาว 8-17 ซม.
มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาถึงบราซิล
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3637 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: