เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะกอก

Spondias pinnata (L.f.) Kurz
กอก กอกกุ๊ก กอกทรวง กอกเขา มะกอกป่า กุก
ANACARDIACEAE
ไม้ยืนต้น สูงถึง ๒๐ ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อยเรียงตรงกันข้าม ๕ – ๑๑ ใบ ดอกออกเป็นช่อแตกแขนงที่ปลายยอดมีดอกย่อยสีขาวจำนวนมาก ผลรูปรี สีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือชำกิ่ง
Spondias pinnata is a deciduous tree, up to 20 m tall. Leaves pinnately compound, alternate, with 5 – 11 opposite leaflets. Inflorescences in terminal panicles, with many creamy-white flowers. Fruits ellipsoid, green and turning yellowish-green when ripe. Flowering in April – June. It can be propagated by seed or branch cutting.
พบตามป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 50-500 เมตร
ยอดอ่อนใช้รับประทานสดเป็นผักเคียง หรือใช้ประกอบอาหาร ผลสุกมีรสเปรี้ยว ใส่ในส้มตำ นํ้าพริก และยำ มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน
The young shoots are eaten fresh as a side dish or cooked foods. The fruits have a sour flavor and are added in Som Tum, chilli sauce and yum. The plant is also used in traditional medicine.

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden, หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

8091 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
2 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
3 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
4 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
5 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
6 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
7 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
8 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
9 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
10 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
11 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
12 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
13 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
14 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
15 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
16 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
17 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
18 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
19 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
20 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
21 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
22 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
23 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
24 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
25 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
26 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
27 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
28 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
29 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
30 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
31 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
32 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
33 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
34 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
35 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
36 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
37 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
38 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
39 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
40 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
41 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
42 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
43 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
44 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
45 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
46 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
47 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
48 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
49 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
50 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE
51 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Kok (Lawa-Chiang Mai) ANACARDIACEAE
52 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Ma Kok ANACARDIACEAE
53 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Ma khok ANACARDIACEAE
54 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Ma Kok ANACARDIACEAE
55 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Ma Kok ANACARDIACEAE
56 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Ma Kok ANACARDIACEAE
57 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Ma Kok ANACARDIACEAE
58 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Ma Kok ANACARDIACEAE
59 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Ma kok sa ANACARDIACEAE
60 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Ma Kok Pa ANACARDIACEAE
61 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Ma Kok Sa ANACARDIACEAE
62 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ma kok thai ANACARDIACEAE
63 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Makok ANACARDIACEAE
64 Spondias pinnata (L.f.) Kurz makok paa ANACARDIACEAE
65 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Mkark ANACARDIACEAE
66 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Mkark ANACARDIACEAE
67 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Mrark ANACARDIACEAE
68 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Phai-sae ANACARDIACEAE
69 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Yod Kok ANACARDIACEAE
70 Spondias pinnata (L.f.) Kurz มะกอก (Ma kok) ANACARDIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: