เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

ตูมกาขาว

Strychnos nux-blanda A.W. Hill
ขี้กา มะติ่ง มะติ่งต้น มะติ่งหมาก
LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5-15 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้างจนถึงรูปกลม กว้าง 2.3-12 ซม. เส้นใบ 3-5 เส้น ออกจากโคนใบ ดอก สีขาว แกมเขียว ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 1.5-2.2 มม. รูปไข่หรือรูปใบหอก กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 9.4-13.6 มม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดที่ปลายหลอดกลีบดอก รังไข่และก้านเกสรเพศเมียยาว 8.1-13 มม. ปลายเกสรเพศเมียรุปกระบอง ผล รูปกลม ขนาด 5-8 ซม. เมื่อสุกสีเหลือง ผิวเกลี้ยงเป็นมัน เมล็ด กลมรีและแบน ขนาด 1.5-2 ซม. มี 4-15 เมล็ด
พบตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูงไม่เกิน 800 เมตร ออกดอกเดือน พ.ย. ติดผลเดือน ธ.ค.
-
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

180304 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
2 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
3 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
4 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
5 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
6 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
7 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
8 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
9 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
10 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
11 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
12 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
13 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
14 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
15 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
16 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
17 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
18 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
19 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
20 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
21 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
22 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
23 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
24 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
25 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
26 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
27 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
28 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
29 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
30 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
31 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
32 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
33 Strychnos nux-blanda A.W. Hill LOGANIACEAE
34 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Ba Tueng LOGANIACEAE
35 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Kompolvek LOGANIACEAE
36 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Lerng LOGANIACEAE
37 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Matung LOGANIACEAE
38 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Matung LOGANIACEAE
39 Strychnos nux-blanda A.W. Hill sa laeng jai LOGANIACEAE
40 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Salang Jai LOGANIACEAE
41 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Salang Jai LOGANIACEAE
42 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Tumka khao LOGANIACEAE
43 Strychnos nux-blanda A.W. Hill Tumka khao LOGANIACEAE
44 Strychnos nux-blanda A.W. Hill ตูมกาขาว LOGANIACEAE
45 Strychnos nux-blanda A.W. Hill แสลงใจ LOGANIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: