เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ผ่าเสี้ยน

Vitex canescens Kurz
ข้องแลง ขี้เห็น สวองหยวก สมอตีนเป็ด
Lamiaceae
ไม้ต้นสูงผลัดใบ ได้ถึง 15 เมตร ใบ ประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 3-5 ใบ รูปรีแกมรูปใบหอก รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2.5-9 ซม. ยาว 6-18 ซม. ดอก ขนาดเล็ก สีเหลืองครีม ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยงรูปถ้วย กลีบดอกรูปปากเปิด ผล เมล็ดเดียว แข็ง รูปกลม เมื่อแก่สีเหลือง
พบตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูงไม่เกิน 800 เมตร ออกดอกเดือน มี.ค.
เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้านและทำฟืน
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

5460 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Vitex canescens Kurz ตีนนก LAMIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
2 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
3 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
4 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
5 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
6 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
7 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
8 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
9 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
10 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
11 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
12 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
13 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
14 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
15 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
16 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
17 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
18 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
19 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
20 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
21 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
22 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
23 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
24 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
25 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
26 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
27 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
28 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
29 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
30 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
31 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
32 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
33 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
34 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
35 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
36 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
37 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
38 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
39 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
40 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
41 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
42 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
43 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
44 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
45 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
46 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
47 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
2 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
3 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
4 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
5 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
6 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
7 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
8 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
9 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
10 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
11 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
12 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
13 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
14 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
15 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
16 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
17 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
18 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
19 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
20 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
21 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
22 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
23 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
24 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
25 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
26 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
27 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
28 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
29 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
30 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
31 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
32 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
33 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
34 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
35 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
36 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
37 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
38 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
39 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
40 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
41 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
42 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE
43 Vitex canescens Kurz Gae Sai LAMIACEAE
44 Vitex canescens Kurz Pha sian LAMIACEAE
45 Vitex canescens Kurz Pha Sian LAMIACEAE
46 Vitex canescens Kurz Pha Sian LAMIACEAE
47 Vitex canescens Kurz Pha Sian, ผ่าเสี้ยน; Dong Mo, ดงมอ (Hmong) LAMIACEAE
48 Vitex canescens Kurz ผ่าเสี้ยน LAMIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: