เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กาสามปีก

Vitex peduncularis Wall.ex Schauer
ตีนนก ตีนกา แคตีนกา ตีนนผู้
VERBENACEAE
ไม้ต้น สูง 5-15 เมตร ใบ ประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปใบหอกถึงรูปขอบขนาน กว้าง 4-5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ดอก ขนาดเล็ก สีขาวแกมเหลือง ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงยาว 1.8-2.5 มม. กลีบดอกรูปปากเปิด ผล เมล็ดเดียว แข็ง รูปค่อนข้างกลม ขนาด 7มม.
พบตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูงไม่เกิน 900 เมตร

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3196 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: