เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

โมกมัน

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
มูกมัน มูกน้อย โมกน้อย
APOCYNACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ท้องใบมีขนนุ่ม กว้าง 1-6.5 ซม. ยาว 2.5-14 ซม. ดอก สีขาว กลีบเลี้ยง รูปถ้วย ยาว 1-2 มม. ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 2-5 มม. ปลายแยกเป็นกลีบ 5 กลีบ รูปขอบขนานยาว 7-14 มม. มีขนนุ่มทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้ติดที่หลอดกลีบดอก รังไข่ยาว 1-2 มม. ผล แห้งแตก กว้าง 0.6-1.8 ซม. ยาว 10-20 ซม. เมล็ดมีขนโดยรอบ
พบตามป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร ออกดอกเดือน เม.ย. ติดผลเดือน พ.ค.
-
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

1053630 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
2 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
3 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
4 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
5 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
6 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
7 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
8 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
9 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
10 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
11 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
12 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
13 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
14 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
15 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
16 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
17 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
18 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
19 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
20 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
21 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
22 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
23 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
24 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
25 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
26 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
27 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
28 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
29 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
30 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
31 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
32 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
33 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
34 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
35 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
36 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
37 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
38 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
39 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
40 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
41 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
42 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
43 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
44 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
45 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
46 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
47 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
48 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
49 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
50 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
51 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE
52 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Klengkong APOCYNACEAE
53 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Mok man APOCYNACEAE
54 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Mok man APOCYNACEAE
55 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. mok man APOCYNACEAE
56 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Mok man APOCYNACEAE
57 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Mok mun APOCYNACEAE
58 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Mok noi (โมกน้อย) APOCYNACEAE
59 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน APOCYNACEAE
60 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน APOCYNACEAE
61 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน APOCYNACEAE
62 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน (Mok man) APOCYNACEAE
63 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน Mok man APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: