เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ช้างเผือก

Xanthophyllum flavescens Roxb.
POLYGALACEAE
ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 7-18 ซม. ดอก สีขาว กว้าง 4 มม. ยาว 1-1.4 ซม. ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านช่อดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน เรียงเป็นสองวง ยาว 2.5-5.5 มม. กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน ยาว 6-14 มม. เกสรเพศผู้ 8 อัน ยาว 5.5-1.2 มม. ผล กลม ขนาด 1-2 ซม. เมล็ด 1-2 เมล็ด
พบตามป่าดงดิบและป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูงต่ำกว่า 1,400 เมตร ออกดอกเดือน มี.ค.

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2142 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: