เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กูดเวียน

Aglaomorpha coronans Copel.
กูดอ้อม ใบกูดอ้อม
POLYPODIACEAE
เป็นเฟินอากาศที่มีเหง้าใหญ่ เจริญโอบรอบต้นไม้ ปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล้อมแดงเป็นมันเงาแน่น ใบหนาแข็ง มีลักษณะเป็นหยักลึกเกือบถึงก้านใบทั้งสองด้าน ใบยาวมากกว่า 1 เมตร กว้าง 60 ซม. ผิวเรียบเป็นมัน โคนใบขยายออกเป็นแผ่น โอบหุ้มลำต้น เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น กลุ่มของอับสปอร์มีรูปร่างค่อนข้างกลม
มักพบขึ้นตามลำต้นไม้ใหญ่ ตามโขดหิน ในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบโดยทั่วไปใกล้แนวลำธาร
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนหรือปลูกเป็นไม้ในกระเช้าแขวน

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

2993 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: