เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กูดดอย

Blechnum orientale L.
BLECHNACEAE
กูดดอยเป็นเฟินที่มีรูปร่างคล้ายปรง ลำต้นสั้น มีขนสีน้ำตาลดำเป็นมันปกคลุม ใบย่อยเรียงตัวแบบขนนก รูปยามแคบ เรียงตัวชิดติดกันก้านใบมีใบเล็ก ๆ คล้ายเกล็ดติดอยู่ ใบอ่อนมีสีส้ม สปอร์มักเกิดในฤดูแล้ง กลุ่มของอับสปอร์เกิดเป็นแถวคู่ใกล้เส้นกลางใบ
พบได้ทุกภาคของประเทศ ตามภูเขา หรือป่าที่ค่อนข้างโปร่ง ที่ระดับความสูง 600-800 เมตร
นิยมใช้ปลูกเป็นไม้ประดับสวน หรือปลูกเป็นไม้แคระในภาชนะได้ และยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรช่วยขับถ่ายพยาธิ

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

4557 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: