เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กูดตั่ง

Brainea insignis Hook. f.
กูดดอย
BLECHNACEAE
เป็นเฟินที่คล้ายกับ B. orientale แต่มีการสร้างลำต้นเหนือพื้นดินอย่างชัดเจน อาจสูงถึง 2 เมตร ใบย่อยเรียงตัวแบบขนนก ฐานใบเป็นรูปหัวใจ ไม่มีก้านใบย่อย ใบแข็งและขอบหยักเป็นฟันเลื่อยแหลม ใบที่สร้างสปอร์จะมีขนาดเล็กกว่าใบปรกติ กลุ่มของอับสปอร์เกิดแน่นที่หลังใบ
เป็นเฟินที่พบตามป่าเปิด หรือป่าผลัดใบ ในบริเวณที่ชัน ซึ่งมีระดับความสูงปานกลาง
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวน

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

2073 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: