เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กูดต้นดอยสุเทพ

Cyathea spinulosa Wall. ex. Hook.
-
CYATHEACEAE
เป็นเฟินที่มีการการสร้างลำต้นสูงมาก ในสวนพฤกษศาสตร์สูงถึง 12 เมตร รูปร่างคล้ายกับ กูดต้น (มหาสะดำ) แต่ลักษณะใบไม่เหมือนกันที่โคนก้านใบจะมีลักษณะเด่น คือ เป็นหนามสั้น ๆ กระจาย กลุ่มของอับสปอร์รูปกลม ออกใกล้เส้นกลางใบ
ในประเทศไทยพบในเฉพาะภาคเหนือ ในสภาพธรรมชาติพบได้ค่อนข้างยากมาก ขึ้นตามที่ลาดชัน ที่ระดับความสูง 700-1,500 เมตร ในป่าดิบเขา หากมีการทำลายสภาพแวดล้อมกูดต้นชนิดนี้จะไม่สามารถอยู่รอดได้
เป็นเฟินที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อศึกษาการขยายพันธ์ ให้ได้จำนวนมาก เนื่องจากเหลือน้อยเต็มที สวนพฤกษศาสตร์ได้นำมาจาก ป่าที่ถูกทำลาย 3 ต้น ซึ่งจะทำการศึกษาอย่างละเอียดต่อไป
-

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

3211 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: