เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตีนกระต่าย

Davallia feejeensis.
DAVALLIACEAE
เป็นเฟินนาคราชนิดหนึ่ง ลำต้นเป็นเหง้ากลมเลื้อย มีเกล็ดเป็นแผ่นสีเหลือบเงินปกคลุม เหง้ามีขนาดกว้างประมาณ 2 ซม. ก้านใบเมื่อแก่สีออกน้ำตาล ใบแผ่ ใบย่อยมีขนาดเล็กละเอียด
เป็นเฟินที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะทะเลได้ มีการเจริญเติบโตช้าขยายพันธุ์โดยการตัดเหง้า
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ เป็นเฟินที่มีราคาแพง ตามตลาดไม้ประดับ

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

2490 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: