เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินใบองุ่น

Doryopteris ludens J. Smith
กระปรอกด่าง เฟินใบตำลึง
PAKERIACEAE
เป็นเฟินที่มีเหง้าเลื้อย ทอดยาวไปตามพื้นดิน ก้านใบมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม เป็นมัน ใบคล้ายใบองุ่นหรือใบตำลึง ใบที่ไม่สร้างสปอร์จะมีขนาด 1.5-20 * 10-20 ซม. มีลักษณะเป็น 5 แฉก ใบที่สร้างสปอร์จะมีก้านยาวกว่า ความยาวของใบรวมทั้งก้านยาวถึง 20 ซม. กลุ่มของอับสปอร์เกิดตามขอบใบ เมื่อแก่มีสีดำ
มักพบตามพื้นดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ในป่าดงดิบที่ค่อนข้างชื้น ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 200-1,000 เมตร
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

2921 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: