เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินใบพาย

Leptochilus decurrens Bl.
POLYPODIACEAE
เป็นเฟิน ที่มีเหง้าเลื้อยขนานตามพื้นดิน มีขนาดผ่าศูนย์กลาง 3 มม. ใบเป็นใบเดี่ยว มี 2 ชนิด คือ ใบที่ไม่สร้างสปอร์ รูปขอบขนานแกมรูปหอก ขนาดกว้าง 10 ซม. ใบสร้างสปอร์จะมีก้านยาว ถึง 40 ซม. รูปขอบขนานแคบ ๆ คล้ายแซ่ กว้าง 0.3 ซม. ยาว 30 ซม.
มักพบขึ้นตามก้อนหิน หรือตามฐานของต้นไม้ ในป่าดงดิบ โดยเฉพาะบริเวณริมลำธาร
สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ แต่ยังนิยมกันน้อย เพราะมีความบอบบาง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ไม่ดี

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

2011 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: