เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินใบมะขาม

Nephrolepis cordifolia Presl
กูดสร้อย
OLEANDRACEAE
ลักษณะลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆ ใบแตกเป็นกอ มีไหลเป็นเส้นยาวคล้ายเชือกมีขนปกคลุม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก รูปขอบขนานก้านใบยาวได้ถึง 10 ซม. ใบยาวถึง 80 ซม. กว้าง 6 ซม. ใบย่อยประมาณ 50 ใบ ขอบหยักเล็กน้อย กลุ่มของอับสปอร์เกิดเป็นแถวเดียวในตอนใกล้ขอบใบ มีแผ่นบางรูปไตหุ้มอยู่ เมื่อแก่จะเปิดออก
พบตามพื้นดิน ก้อนหิน หรือบนต้นไม้ ในป่าที่แสงแดดปานกลาง ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,000 เมตร ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย
เฟินใบมะขามเป็นเฟินชนิดที่นิยมปลูกกันแพร่หลายในประเทศไทย มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ใช้ตัดใบประดับแจกันดอกไม้

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

586248593 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: