เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินงาม

Nephrolepis exaltata Schott
เฟินโสภา
OLEANDRACEAE
เฟินงาม เป็นเฟินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเฟินใบมะขาม แต่เนื้อใบอ่อนกว่า ใบห้อยย้อยลง และแตกเป็นพุ่มสวยงาม เป็นเฟินที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลายพันธุ์ใหม่มากมาย เช่น เฟินงามสีทอง เฟินงามแคระ เป็นต้น
สามารถขึ้นได้ดีในบริเวณที่มีแสงแดดปานกลาง และความชื้นสูง
เป็นเฟินที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ และจัดสวน

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

1950 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: