เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินใบหนัง

Rumohra adiantifomris (Forst.) Ching
เลเธอลีฟเฟิน
DRYOPTERIDACEAE
เป็นเฟินที่มีเหง้าเลื้อยในดินตื้น ๆ ลักษณะคล้ายเหง้านาคราช (Davallias) มีขนสีน้ำตาบปกคลุม ใบย่อยเกิดแบบสลับ เป็นแผ่นหนาปลายใบและขอบใบค่อนข้างแข็ง ผิวใบเป็นมัน กลุ่มของอับสปอร์กลมขนาดประมาณ 1 มม. เรียงเป็น 2 แถว
เป็นเฟินที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ ในประเทศไทยปลูกเลี้ยงได้ดีทางภาคเหนือของประเทศ
ปัจจุบันนิยมปลูกเพื่อตัดใบประดับแจกันดอกไม้ เนื่องจากทนทานอยู่ได้นานถึงสองสัปดาห์

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

7107 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: