เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้าร้องไห้

Selaginella helferi Warb.
ตีนตุ๊กแก
SELAGINELLACEAE
เป็นพืชในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับเฟิน ลักษณะใบคล้ายกับพ่อค้าตีเมียมีลำต้นเตี้ย ๆ เลื่อยแผ่ไปตามผิวดิน มีความยาวได้หลายเมตร ในแถวบนมีขนาดเล็ก มีรูปร่างเหมือนเคียวประกบกัน 2 อัน รากค้ำจุนออกตามต้นปลายแตกออกเป็น 2 ส่วน กลุ่มอับสปอร์ อยู่บริเวณตอนปลายกิ่ง มีใบเล็ก ๆ ติดอยู่ 4 อัน
สามารถพบได้ทั่วไปในบริเวณที่ค่อนข้างชื้น ในป่าทั่วไป หรือปรากฏเป็นวัชพืชตามสวนยางพาราในภาคใต้
ช่วยรักษาหน้าดิน และป้องกันการชำระหน้าดิน

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

4418 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: