เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปรงทอง

Acrostichum aureum L.
ปรงหนู ปีโย ปรงไข่
PTERIDACEAE
ลำต้นทอดขนานพื้นดิน รากอ้วนขนาดใหญ่ ใบ หนาหยาบ เมื่อต้นยังเล็ก ใบเป็นใบเดี่ยวปกติ รูปแถบขอบขนาน สอบเข้าหาปลาย โคนมน เมื่อโตเต็มที่จะเป็นใบประกอบแบบขนนก ขนาดใหญ่ 2 - 4 เมตร ใบย่อยมีก้านใบขนาดแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ขึ้น ใบย่อยที่สร้างสปอร์มักขึ้นอยู่ตอนบนๆ และมักมีก้านใบสั้นหรือไม่มี อับสปอร์จะขึ้นเป็นกลุ่มอย่างหนาแน่น ตลอดใบใต้ท้องใบ ทำให้มองไม่เห็นเส้นใบ มักจะเห็นเป็นสีน้ำตาลแดงสดุดตาแต่ไกล
พบมากในป่าชายเลนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใบอ่อนรับประทานได้ ลำต้นใช้บดใส่บาดแผล นิยมปลูกริมน้ำเป็นไม้ประดับ

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

8093 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: