เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กูดป่า

Thelypteris spp.
กูดส่า กูดเทพารักษ์
THELYPTERIDACEAE
เฟินในสกุลนี้มีสมาชิกมากกว่า 800 ชนิด โดยมีศูนย์กลางการกระจายในเขตร้อนชื้น ส่วนในประเทศไทยพบอยู่ประมาณ 50 ชนิด มีลักษณะเด่นคือ ที่ลำต้นมีขนปกคลุม ก้านใบมีขนหรือเกล็ดปกคลุม ก้านใบมีขนหรือเกล็ดปกคลุม ใบเป็นแบบใบประกอบ เนื้อใบอ่อนนุ่มจนถึงแข็ง กลุ่มของอับสปอร์กลมอาจมีเยื้อหุ้มหรือไม่มีก็ได้
พบได้ทุกบริเวณในสวนพฤกษาศาสตร์ ตั้งแต่บริเวณที่ชื้นจนถึงแล้ง ชนิดที่พบได้แก่ T. cilliata, T. cylindrothrix, T. siamensis, T. nutata, T. lakhimpurensis, T. subelata และ T. hirsutipes
-

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

2054 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: