เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินก้ามปู

Nephrolepis biserrata Shott cv. Furcan Hort.
เฟินหางปลา
OLEANDRACEAE
เฟินก้ามปู มีลำต้นเป็นเหง้าสั้น ๆ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกยาวประมาณ 80 ซม. ปลายใบย่อยแตกเป็น 2 แฉก คล้ายก้ามปูหรือหางปลา สีเขียวสด เป็นมัน ขอบใบหยัก กลุ่มของอับสปอร์ออกตามขอบใบ
เป็นเฟินที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แต่สามารถปลูกได้ดีในประเทศไทย มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง และแสงแดดได้ดี
นิยมปลูกเป็นไม้กระถางขนาดใหญ่ และไม้ตกแต่งสวน

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

2786 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: