เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กูดดอยใบหยาบ

Blechnum moorei C.Chr.
BLECHNACEAE
เป็นเฟินดิน ต้นอาจสูงได้ถึง1.5 เมตร ใบเป็นพุ่มไม่แน่น ใบมีลักษณะใบหยาบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ตัวใบยาว 50 – 80 ซม. การเกิดของใบจะห่างกัน ก้านใบมีขนสีดำเป็นมันขึ้นปกคลุมห่างๆ
พบกระจายพันธุ์ในนิวแคลีโดเนีย
นิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับภายในและภายนอกอาคาร และจัดสวนได้เป็นอย่างดี

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

2324 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Blechnum moorei C.Chr. BLECHNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: